• HOME
  • PRAKTISCHE INFORMATIE

VERGOEDINGEN

Er is een ruim aanbod van zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor mesologie. Uiteraard zijn er wel bepaalde voorwaarden van toepassing. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

De meeste zorgverzekeraars: de mesoloog is lid van de Nederlandse vereniging voor Mesologie (NVVM). Sommige verzekeraars: de mesoloog staat vermeldt in de zorggids van de betreffende verzekeraar.

Ik ben tevens lid van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dat is voor sommige verzekeraars van belang.

Hier zie je welke zorgverzekeraars mesologie vergoeden, mits natuurlijk aan alle voorwaarden van de zorgverzekeraar is voldaan. Vaak worden niet de volledige kosten van de behandeling vergoed. Dit komt omdat er bij veel aanvullende pakketten een limiet is per behandeling/sessie of per dag. Het kan dus voorkomen dat je zelf een stuk van de behandeling of sessie moet betalen.

De genoemde vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de genoemde vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend. Ik raad je aan de richtlijnen bij je verzekeraar na te vragen.