• HOME
  • PRAKTISCHE INFORMATIE

BEROEPSREGISTRATIE

Mesologie is een beschermd beroep waarvoor een 5-jarige HBO+ opleiding is vereist. De Mesoloog dient volgens richtlijnen van de beroepsvereniging praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

Ik ben lid van: